VI VILL BIDRA TILL MILJÖBESPARINGAR VI ERBJUDER SOLKRAFT I OLIKA FORMER SOLOTEC ENERGITEKNIK

<br>

<br>

Vi är inte rädda för utmaningar och vi bidrar mer än gärna till resursbesparingar i miljön.

Solcellsanläggningar har en lång livslängd, cirka 30 år. Därför är det viktigt att köpa solceller av en leverantör och samarbetspartner som kan dina lokala förutsättningar och har en lång bakgrund av eltekniska anläggningar i Nordvästskåne.

  • Bedömning av huruvida din fastighet lämpar sig för solceller
  • Flera alternativ både på panel och omriktar sidan
  • Stöd när du ska söka bygglov, solcellstöd eller göra ROT-avdrag för installationen
  • Installation av solcellerna på ditt tak
  • Inkoppling av din solcellsanläggning till elnätet
  • Mycket generösa garantier

Jo, redan idag arbetar vi med el och automation och har så gjort i många år nu. Steget till att utveckla företaget och gå vidare till solpaneler och laddningsstationer var inte så långt. Vi hoppas att vår position på marknaden, våra goda vitsord och våra fantastiska produkter kommer att ge oss en ganska snabb etablering.

Med dessa erbjudanden är vi helt nya på marknaden men vårt systerbolag Solotec AB har funnits sedan 2002.

Vårt energiteam

Om Solotec och Solotec Energiteknik

Solotec är företaget som är under ständig utveckling och expansion. Sedan Solotec bildades 2002 har företag gått från att ha en enda anställd till runt 20-talet medarbetare. Vårt framgångskoncept är att vi under alla år har behållit vår tydliga inriktning: att erbjuda våra kunder totallösningar av mycket hög kvalitet. För att lyckas med detta krävs expertis och erfarenhet, effektivitet och inte minst engagerade medarbetare. Med denna kunskap och kompetens inom företaget kan vi skapa smarta och innovativa lösningar till våra kunder. Nu har vi valt att skapa Solotec Energiteknik, ett nytt bolag som kommer att fokusera på att sälja solpaneler och fordonsladdningspaneler. Vi kommer att vända oss både till privatpersoner och företag.

Solotecanställda

Våra senaste nyheter

Vi lanserar nu solpaneler samt elbilsladdare. Våra produkter erbjuder långa garantitider och Solotec Energiteknik erbjuder bred kunskap och mångårig erfarenhet av el och automation. Vi anser kombinationen slående god, ring eller mejla oss så berättar vi mer.

Har du fler frågor?

Vi hoppas att vi har kunnat svara på många frågeställningar som du har inför din installering av solpaneler men om vi har missat något så fråga här.

Våra partners